Σχετικά με εμάς

    Από το 1998 μέχρι και σήμερα αναλαμβάνουμε και οργανώνουμε το τεχνικό κομμάτι της εκδήλωσης σας, με άρτιο εξοπλισμό και μπορούμε να υποστηρίξουμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα όπως:

  • Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων.

  • Βιντεοσκοπήσεις.

  • Φωτογραφήσεις.

  • Εναέρια Βιντεοσκόπηση - Φωτογράφιση με ΣΜΗΕΑ (Drone).

  • Studio Ηχογραφήσεων.

Δημήτριος Ιωάννου
Ιδιοκτήτης Επιχείρησης

Eλάτε να φτιάξουμε μαζί το ιδανικότερο πλάνο για τη δική σας εκδήλωση.